วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางบุญร่วม ปริปุณณะ รองผอ.ด้านการพยาบาล ร่วมประชุมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด กรณีภัยพิบัติจากอุทกภัยจากน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม