วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล นำคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ Green&Clean Hospital เดินรณรงค์ช่วยกันปิดแอร์1ชม.ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00น. -16.00น. เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.นครพนมให้ความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดภาระค่าไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนครพนม