วันที่ 14 ก.พ. 2562 ชมรมจริยธรรมจัดพิธีทำบุญสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 15 ค่ำ เดือน 3 โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาลนครพนม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้มารับบริการ ไหว้พระ สวดมนต์ รับศีล 5 รับพร ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 9 รูป ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ รพ.นครพนม