วันที่ 28 ธ.ค.2561 กลุ่มรักษ์สุขภาพ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมรพ.นครพนม นำโดย นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่รพ.นครพนมร่วมกิจกรรมเต้นบาสโลปในงาน"นครพนม winter Festival " ที่เวทีหอนาฬิกาเวียตนามอนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาวจังหวัดนครพนม