วันที่ 8 ธ.ค. 2561ผู้อำนวยการรพ.นครพนมมอบหมายให้ทพ.สุรจิตร คูสกุล ประธานชมรมจริยธรรมพร้อมคณะ ร่วมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2561 ที่วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมร่วมกับอำเภอธาตุพนมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ