วันที่ 2 พ.ย 2561 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางพรรณทิพา มีธรรม รองนพ.สสจ.นครพนม นางบุญร่วม ปริปุณณะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลรพ.นครพนม สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม รพ.สต.ตำเตย ในนามทีมสาธารณสุขนครพนมลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือครอบครัวนางกำไล รอดทพร ราษฎรหมู่ 4 บ้านคำเตย ต.ตำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านและสามีได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้นอนพักรักษาตัวที่รพ.นครพนม