วันที่ 1 พ.ย.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการรพ.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรพ.นคีพนม ชมรมผู้เกษียณอายุราชการรพ.นครพนม สำนักงานสาธารณสุขแขวงคำม่วน รพ.แขวงคำม่วน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดธรรมาราม บ้านโนนศรีวิลัย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม