วันที่ 29 ต.ค.2561 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางบุญร่วม ปริปุณณะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นางวนิดา แสนพุก ผช.หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลร่วมพิธีไหว้ครูในงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย จังหวัดนครพนม ที่ศูนย์การประชุมสสจ.นครพนม