วันที่ 28 ต.ค.61 นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์ รองผอ.ด้านบริหาร นางบุญร่วม ปริปุณณะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่รพ.นครพนม ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
(crภาพ : วัดสว่างสุวรรณาราม)