วันที่ 28 พ.ค.2561 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครพนม

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศลก.จ.นพ.