วันที่ 7 มี.ค 62 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่18 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด และการนำเสนอ case ที่น่าสนใจและคิดว่ามีประโยชน์ กับ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุขและผู้สนใจ

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางบุญร่วม ปริปุณณะ รองผอ.ด้านการพยาบาล ร่วมประชุมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด กรณีภัยพิบัติจากอุทกภัยจากน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันที่ 14 ก.พ. 2562 ชมรมจริยธรรมจัดพิธีทำบุญสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 15 ค่ำ เดือน 3 โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาลนครพนม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้มารับบริการ ไหว้พระ สวดมนต์ รับศีล 5 รับพร ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 9 รูป ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล นำคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ Green&Clean Hospital เดินรณรงค์ช่วยกันปิดแอร์1ชม.ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00น. -16.00น. เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.นครพนมให้ความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดภาระค่าไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 28 ธ.ค.2561 กลุ่มรักษ์สุขภาพ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมรพ.นครพนม นำโดย นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่รพ.นครพนมร่วมกิจกรรมเต้นบาสโลปในงาน"นครพนม winter Festival " ที่เวทีหอนาฬิกาเวียตนามอนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาวจังหวัดนครพนม