อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-จักษุวิทยา

 

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
นาย สุวัฒน์ คูสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จักษุ  
นางสาว นัยนา หงส์กาญจนกุล นายแพทย์ชำนาญการ จักษุ  
นาย วุฒิพงษ์ แก้วนามไชย นายแพทย์ชำนาญการ จักษุ