อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-โสต ตอ นาสิก

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก image
นาย วิทูรย์ อยู่ยงวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โสต ศอ นาสิก  
นางสาว ศศิมา ศรีอินทรา นายแพทย์ชำนาญการ โสต ศอ นาสิก  
นางสาว ทิพย์ไพลิน จึงตระกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ โสต ศอ นาสิก