29 กันยายน 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

29 กันยายน 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

6 ส.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ (งบประมาณ 3,479,911.00 บาท))

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่-รังสี

คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง แผนก
นาย จรุงธรรม ขันตี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รังสี
นางสาว สายสุนี ภูมิวิชชุเวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ รังสี