20 ส.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 25 สิงหาคม 2564)