ประวัติโรงพยาบาลนครพนม

ในระหว่างปี พ.ศ.2472-2478 ในสมัยพระพนมคนานุรักษ์(เทียบเท่ากับตำแหน่งผู้ว่าราชจังหวัด ในปัจจุบัน)  จังหวัดนครพนมมีประชากร ประมาณ 300,000 คน เนื่องจากนครพนมยังไม่มีโรงพยาบาล มีเฉพาะสุขศาลาชั้นหนึ่ง ให้การรักษาผู้ป่วยตามความจำเป็น เมื่อเจ็บป่วยจะต้องข้ามแม่น้ำโขง ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความปกครอง ของฝรั่งเศส ทำให้เสียเกียรติภูมิของคนไทยและประเทศไทย ดังนั้น พระพนมคนานุรักษ์จึงสร้างโรงพยาบาลนครพนมขึ้น บนเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน 64.7 ตารางวา จนสามารถเปิดบริการผู้ป่วยได้ ในปีพ.ศ. 2480 จากโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พัฒนาจนมาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 341 เตียง ในปัจจุบันรวมเวลา 80 ปี


แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลนครพนม

270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000


ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล