เป็นขวัญและกำลังใจ ทีมแพทย์พยาบาล

วันที่ 12 มันาคม 2563 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.นครพนม
นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมคุณนายจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะผู้บริหารรพ.นครพนม มอบช่อดอกไม้ให้กับ พญ.ชรินพร พนาอรุณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.งามจิตร นิลวัชรารัง กุมารแพทย์ และทีมแพทย์พยาบาล แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ เต็มกำลัง เต็มความสามาถ สติปัญญา ตามมาตรฐานทางการแพทย์การพยาบาล

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 2 มี.ค.2563 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมพร้อมคณะผู้บริหาร รพ.นครพนม เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลาง คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น.ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เป็นผู้แทน นำคณะข้าราชการรพ.นครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยและเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่างในฐานะพระบิดาแห่งการช่างไทย
โดย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผวจ.นครพนมเป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ทำบุญตักบาตรสัปดาห์วันมาฆบูชา


วันที่ 7 ก.พ.2563 รพ.นครพนมทำบุญตักบาตรสัปดาห์วันมาฆบูชา โดยกราบนิมนต์พระศรีปริยัติ เจ้าอาวาสวัดโอกาสและพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตร ที่โรงพยาบาลนครพนม โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธาน นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ไหว้พระ รับศีล ตักบาตรพระสงฆ์ อุทิศบุญ เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเป็นศิริมงคลของชีวิต