สรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เม.ย.2564 รพ.นครพนมจัดกิจกรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เทศกาลสรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า

วันที่ 31 มี.ค.2564 รพ.นครพนมร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน" วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ณศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
โดย นายไกรสอน กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี
💐โอกาสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของจังหวัดนครพนม และนางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม

รพ.นครพนมตรวจเยี่ยมสุขอนามัยโรงเรียนควบคุมโรค มือ เท้า ปาก (HFM)

เมื่อวันที่23 มีนาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พร้อมด้วย นายไกรลาศ โกษาแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.นครพนม ออกพื้นที่สอบสวนโรคมือ เท้า ปาก (HFM) และตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม และให้คำแนะนำตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่ผู้อื่นในเด็ก ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (ยงใจยุทธ) ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม
โรคมือเท้าปากมักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและพบประปรายในเด็กโต โดยเฉพาะที่อยู่รวมกันอย่างแออัด เช่นโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรคนึ้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี และจะพบเพิ่มขึ้นในฤดูฝน ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ โดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ปากจากการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก น้ำตุ่มพองและแผลของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเกิดจากการไอจามรดกัน
💉 อาการเริ่มต้น
มีอาการคล้ายไข้หวัด มีต่มใสหรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปากแลัมีอาการเจ็บ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ขนาดเล็กที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้าหรือก้นและมีอาการไข้เป็นระยะเวลา 5-7วัน
💉วิธีป้องกัน
1.รักษาความสะอาดด้วยการล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
2.หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน
3.ตัดเล็บเด็กให้สั้น ป้องกันการเกา
4.ไม่ควรนำเด็กไปในสถานที่แออัด
5.ผู้ปกครองควรสังเกตอาการผิดปกติ ควรนำเด็กไปพบแพทย์โดยเร็ว
Cr ภาพข่าว : คลินิกหมอครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กิจกรรมหน่วยแพทย์ พอสว.จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 มี.ค.2564 จังหวัดนครพนมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและกิจกรรมหน่วยแพทย์พอสว.จ.นครพนม ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา ต.หนองเทา อ.เมือง จ.นครพนม
โดย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน นำส่วนราชการต่างๆบรูณาการบริการช่วยเหลือประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ในส่วนกิจกรม หน่วยแพทย์พอสว.จังหวัดนครพนม ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรม มีประชาชนมารับบริการจำนวน 75 ราย