รพ.นครพนมร่วมพิธีปลูกป่าต้นไม้เศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 19 มิ.ย.2562 นายยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางบุญร่วม ปริปุณณะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม ร่วมปลูกต้นไม้ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
โดย นายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนปลูกต้นไม้ ตามโครงการ คบจ.นครพนมรวมพล รวมพลังอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนมประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าและร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งยังปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาป่าและหวงแหนทรัพยากรป่า อันเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) จำนวน 10 ต้น ต้นไม้เศรษฐกิจ จำนวน 6,810 ต้น

พิธีแห่เครื่องบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

วันที่ 8 ก.ค.2562 นายยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมพร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม ร่วมพิธีถวายเครื่องบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช เนื่องในโอกาสงานบุญประเพณี บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562 ณ แลนด์มาร์กพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม

รพ.นครพนมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 15 ก.ค.2562 นายยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ตักบาตรพระสงษ์ สามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 16-17 ก.ค.2562 ณ โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม