ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเจ้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเจ้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เพื่อเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งใหม่
วันที่ 14 ต.ค.64 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมได้เข้าพบ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเพื่อเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัว เนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม โดยได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สานความสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งในภาคส่วนของการทำงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม มีความร่วมมือกันในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม(คปสอ.เมืองนครพนม) สำหรับงานทีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนร่วมกัน เช่น งานบริการปฐมภูมิงานหลักประกันสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค เป็นต้น
โอกาสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ได้ติดตามเข้าเยี่ยมคาราวะในครั้งนี้ด้วย
Cr.ภาพ:งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9

วันที่ 13 ต.ค.64 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
#นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม อสม.เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9 จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รพ.นครพนมสู่ขวัญรับผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 รพ.นครพนมจัดพิธีสู่ขวัญรับนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม คนใหม่ พร้อมภรรยา เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่ง นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไกรพงษ์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นายแพทย์อุทัย ตันสุวรรณ แพทย์อาวุโส (อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี)เป็นประธานพิธี โอกาสสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.รพ.นครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบดอกไม้ต้อนรับ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบรูณ์ รพ.นครพนม

วันที่ 4ต.ค.64 นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผอ.รพ.นครพนมกราบลาพระพุทธนิราพาธโลกนาถดิลก พระราขานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระเดินทางย้ายไปรับรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาศูนย์สกลนคร

วันที่ 4ต.ค.64 นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผอ.รพ.นครพนม
กราบลาพระพุทธนิราพาธโลกนาถดิลก พระราขานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระเดินทางย้ายไปรับรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาศูนย์สกลนคร