ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2563 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม จอ.ทวี คุณรัตน์ รองผอ.ด้านบริหารรพ.นครพนม และสมาชิก พอ.สว.จังหวัดนครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนมให้บริการประชาชน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหาดแพง หมู่ 1 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมข้าราชการและประชาชนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกกร ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดแพงที่มีปัญหาสุขภาพ
Cr.ภาพ : สสจ.นครพนม

รพ.นครพนมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเภสัชกรรม ประจำปี 2563 #ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย

วันที่ 26 มิ.ย.2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โดย เภสัชกรวิบูลย์ อยู่ยงวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเครือข่ายเภสัชกรรพ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ "สัปดาห์เภสัชกรรม" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นบทบาทเภสัชกรในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ชมนิทรรศการ และแจกเอกสารแผ่นพับความรู้ แก่ประชาชน ที่บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม


ซึ่งปีนี้สภาเภสัชกรรม ชูประเด็น #ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย เพื่อเน้นให้ประชาชนทุกครอบครัวเข้าถึงเภสัชกร สามารถขอรับคำปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในสถานการณ์โควิด-19 และทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สามารถขอรับคำปรึกษา
# ในวันเวลาราชการ ที่ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ และ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
# นอกวันเวลาราชการ ห้องจ่ายยาตึกฉุกเฉิน -อุบัติเหตุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1051 , 2056

นักศึกษาฝึกงานที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงพยาบาลนครพนม

นักศึกษาฝึกงานที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงพยาบาลนครพนมวันที่ 11 มิ.ย.2563 โรงพยาบาลนครพนมขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ที่ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวช.สาขาอิเล็คทรอนิกส์ มาฝึกงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือบริการงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลนครพนมอย่างมาก

ชาวรพ.นครพนม ร่วมใจพิฆาตโควิด(COVID -19)

วันที่ 29 มี.ค.2569 รพ.นครพนมโดยนพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day " ชาวรพ.นครพนม ร่วมใจพิฆาตโควิด(COVID -19) โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ ผบ.นรข.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

กิจกรรมพิฆาตโควิทนี้ ได้รับการสนับสนุนรถน้ำประปา รถน้ำผสมยาฆ่าเชื้อ รถน้ำผสมคลอรีน ล้างถนนภายในรอบโรงพยาบาล และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่แผนกผู้ป่วยนอกอาคารอำนวยการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รพ.นครพนมได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคาร สำนักงาน พื้นที่บริการผู้ป่วย เพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรค พร้อมให้บริการประชาชน

#รพ.นครพนม🙏 ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านผบ.นรข. ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมทีมงาน ที่ได้ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมนี้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย