รพ.นครพนมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 รพ.นครพนมและผู้มีอุปการะคุณจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบความสุขแก่เด็กๆ โดยแจกอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และขนมแก่เด็กที่มารับบริการ ที่ คลินิกธาลัสซีเมีย หอผู้ป่วยเด็ก แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวช แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป

รพ.นครพนมแสดงความยินดีและร่วมส่ง นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผวจ.นพ.ในโอกาสย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่

วันที่ 2 มกราคม 2563 ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางวนิดา แสนพุก รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล จอ.ทวี คุณรัตน์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายวิมล ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และคณะ ร่วมส่งและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสเดินทางย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่ ที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

12/12/62 เวลา 15.30 น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมและคณะผู้บริหารรพ.นครพนม ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศลก.จ.นครพนม

รพ.นครพนมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก

รพ.นครพนมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก 1ธ.ค. รวมพลังชุมชน ยุติโรคเอดส์ (CommunitesMake Difference)
วันที่ 2 ธ.ค.2562 รพ.นครพนมจัดกิจกรรมวัน เอดส์โลก(World Aids Day ) รวมพลังชุมชนยุติเอดส์(Communites Make Difference ) ซึ่งทุกวันที่ 1 ธ.ค. องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (Word Aids Day) เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์และส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จักการป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงส่งเสริมให้สังคมชุมชนเกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดชื้อเอดส์ เผยแพร่ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แพร่หลายสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกคน
โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
(Cr.ภาพ :งานเวชนิทัศน์)