เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 2 มี.ค.2563 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมพร้อมคณะผู้บริหาร รพ.นครพนม เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลาง คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น.ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เป็นผู้แทน นำคณะข้าราชการรพ.นครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยและเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่างในฐานะพระบิดาแห่งการช่างไทย
โดย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผวจ.นครพนมเป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ทำบุญตักบาตรสัปดาห์วันมาฆบูชา


วันที่ 7 ก.พ.2563 รพ.นครพนมทำบุญตักบาตรสัปดาห์วันมาฆบูชา โดยกราบนิมนต์พระศรีปริยัติ เจ้าอาวาสวัดโอกาสและพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตร ที่โรงพยาบาลนครพนม โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธาน นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ไหว้พระ รับศีล ตักบาตรพระสงฆ์ อุทิศบุญ เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและความเป็นศิริมงคลของชีวิต

รพ.นครพนมจัดหน่วยทันตกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

วันที่27-29 มค 2563 กลุ่มงานทันตกรรม ไปออกหน่วยตรวจทันตกรรมที่ รร.เซ็นต์ยอแซฟนครพนม
ให้บริการทันตสุขศึกษา ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล ส่งต่อเด็กนักเรียนเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม