รพ.นครพนมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเภสัชกรรม ประจำปี 2563 #ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย

วันที่ 26 มิ.ย.2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โดย เภสัชกรวิบูลย์ อยู่ยงวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเครือข่ายเภสัชกรรพ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ "สัปดาห์เภสัชกรรม" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นบทบาทเภสัชกรในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ชมนิทรรศการ และแจกเอกสารแผ่นพับความรู้ แก่ประชาชน ที่บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม


ซึ่งปีนี้สภาเภสัชกรรม ชูประเด็น #ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย เพื่อเน้นให้ประชาชนทุกครอบครัวเข้าถึงเภสัชกร สามารถขอรับคำปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในสถานการณ์โควิด-19 และทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สามารถขอรับคำปรึกษา
# ในวันเวลาราชการ ที่ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ และ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
# นอกวันเวลาราชการ ห้องจ่ายยาตึกฉุกเฉิน -อุบัติเหตุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1051 , 2056

นักศึกษาฝึกงานที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงพยาบาลนครพนม

นักศึกษาฝึกงานที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงพยาบาลนครพนมวันที่ 11 มิ.ย.2563 โรงพยาบาลนครพนมขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ที่ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวช.สาขาอิเล็คทรอนิกส์ มาฝึกงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือบริการงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลนครพนมอย่างมาก

ชาวรพ.นครพนม ร่วมใจพิฆาตโควิด(COVID -19)

วันที่ 29 มี.ค.2569 รพ.นครพนมโดยนพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day " ชาวรพ.นครพนม ร่วมใจพิฆาตโควิด(COVID -19) โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ ผบ.นรข.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

กิจกรรมพิฆาตโควิทนี้ ได้รับการสนับสนุนรถน้ำประปา รถน้ำผสมยาฆ่าเชื้อ รถน้ำผสมคลอรีน ล้างถนนภายในรอบโรงพยาบาล และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่แผนกผู้ป่วยนอกอาคารอำนวยการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รพ.นครพนมได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคาร สำนักงาน พื้นที่บริการผู้ป่วย เพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรค พร้อมให้บริการประชาชน

#รพ.นครพนม🙏 ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านผบ.นรข. ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมทีมงาน ที่ได้ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมนี้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย

เป็นขวัญและกำลังใจ ทีมแพทย์พยาบาล

วันที่ 12 มันาคม 2563 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.นครพนม
นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมคุณนายจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะผู้บริหารรพ.นครพนม มอบช่อดอกไม้ให้กับ พญ.ชรินพร พนาอรุณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.งามจิตร นิลวัชรารัง กุมารแพทย์ และทีมแพทย์พยาบาล แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ เต็มกำลัง เต็มความสามาถ สติปัญญา ตามมาตรฐานทางการแพทย์การพยาบาล