พิธีปล่อยเรือไฟโบราณ ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00น. มหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีบวงสรวงปล่อยเรือไฟโบราณเพื่อสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟโบราณให้คงอยู่สืบไป ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดโพธิ์ศรี ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม
โดยนายรังสรรค์ คำภิรานนท์ รองผวจ.นครพนม เป็นประธานพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่
โอกาสนี้ ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฎิบัตืภารกิจเปิดงานไหลเรือไฟโบราณในครั้งนี้ด้วย

ภาระกิจผู้อำนวยการรพ.นครพนม

วันที่ 8 ต.ค.2562 เวลา 19.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบูทหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมงานแพทย์แผนไทย งานสุขศึกษา งานผู้ป่วยนอก งานศูนย์รับแจ้งแหตุ 1669 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้แก่ประชาชน เยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลที่กองอำนวยการ ร่วมออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้าให้ปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมแอลกอฮอร์ และให้การต้อนรับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

รพ.นครพนมร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี 2562

วันที่ 6 ต.ค.2562 เวลา 18.30 น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมพร้อมคณะผู้บริหารรพ.นครพนมร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี 2562 ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดนครพนม
โดยนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นตรพนมเป็นประธานพิธีเปิดงาน

ผอ.รพ.นครพนมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 ส.ค.2562 เวลา 09.00น. นายยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและข้าราชการโรงพยาบาลนครพนม
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม