เดิน-วิ่งข้ามโขงนครพนม-คำม่วนมาราธอน 2019"

วันที่ 10พ.ย.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "หน่วยงานสนับสนุนการจัดงานเดิน-วิ่งข้ามโขงนครพนม-คำม่วนมาราธอน 2019" นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

รพ.นครพนมมประชุมซักซ้อมความพร้อมทีมปฐมพยาบาลนักกีฬา "งานวิ่งเดิน-ข้ามโขงนครพนม-คำม่วน 2019 "

รพ.นครพนมมประชุมซักซ้อมความพร้อมทีมปฐมพยาบาลนักกีฬา "งานวิ่งเดิน-ข้ามโขงนครพนม-คำม่วน 2019 " และการจัดงานแรลลี่ EMS ประจำปี 2562
วันที่ 5 พ.ย.2562 ที่ห้องประชุม ธารารวมใจ และห้องประชุมผู้บริหาร โรงพยาบาลนครพนมเชิญทีมแพทย์ ทีมกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมประชุม 2 เรื่อง คือภาคเช้า ประชุมซักซ้อมความพร้อมของทีมปฐมพยาบาลนักกีฬา ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลคำม่วน สปป.ลาว เพื่อหารือ ทบทวน บทบาทภารกิจหน้าที่ ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องที่ต้องแก้ไขก่อนจะถึงวันงานเดิน-วิ่งนครพนมคำม่วน 2019 10 พ.ย 2562 เพื่อให้ทุกทีมมีความพร้อที่จะดูแลนักกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพและภารกิจสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
สำหรับภาคบ่ายประชุมการจัดงานแรลลี่ EMS ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อแข่งขันพัฒนาทักษะทีม EMS ของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม
โดยนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานการประชุม นางวนิดา แสนพุก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษา นางทิพย์วิภา สังข์อินทร์ หัวหน้างานศูนย์รับแจ้งเหตุด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ชี้แจงภารกิจ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบจองแต่ละทีมงาน

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะผู้บริหารรพ.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2562 โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีฯ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณบริเวณ ลานพระราชานุสวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

พิธีเปิดงานพาข้าวแลง ประจำปี 2562

วันที่ 23 ต.ค.2562 เวลา 19.00น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมพร้อมคณะผู้บริหารรพ.นครพนมร่วมพิธีเปิดงานพาข้าวแลงประจำปี 2562 ณ เวทีลานตะวันเบิกฟ้า ริมเขื่อนแม่น้ำโขง โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวรายงาน นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธ่นสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน
จัดโดยจังหวัดนครพนมและหอการค้าจังหวัดนครพนม