รพ.นครพนมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รพ.นครพนมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
เวลา 06.30 น นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นำผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณวัดมหาธาตุ จ.นครพนม
โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ส่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี

เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและผู้บริหาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ณ หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

เวลา 18.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนชัย
โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ณ หอประชุมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
วันที่ 11 ส.ค. 2563 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างรพ.นครพนมและประชาชนประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.นครพนม

สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม - สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 11.00น. ที่ โรงพยาบาลนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดนครพนม เดินทางมามอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม และ แม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2563

โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการรพ.นครพนม นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางวนิดา แสนพุก รองผอ.ด้านการพยาบาล นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นพ. พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2563 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม จอ.ทวี คุณรัตน์ รองผอ.ด้านบริหารรพ.นครพนม และสมาชิก พอ.สว.จังหวัดนครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนมให้บริการประชาชน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหาดแพง หมู่ 1 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมข้าราชการและประชาชนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกกร ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดแพงที่มีปัญหาสุขภาพ
Cr.ภาพ : สสจ.นครพนม