รพ.นครพนมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก

รพ.นครพนมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก 1ธ.ค. รวมพลังชุมชน ยุติโรคเอดส์ (CommunitesMake Difference)
วันที่ 2 ธ.ค.2562 รพ.นครพนมจัดกิจกรรมวัน เอดส์โลก(World Aids Day ) รวมพลังชุมชนยุติเอดส์(Communites Make Difference ) ซึ่งทุกวันที่ 1 ธ.ค. องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (Word Aids Day) เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์และส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จักการป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงส่งเสริมให้สังคมชุมชนเกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดชื้อเอดส์ เผยแพร่ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แพร่หลายสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกคน
โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
(Cr.ภาพ :งานเวชนิทัศน์)

รพ.นครพนมทำบุญใหญ่มหาสังฆทานประจำปี 2562


วันที่ 27 พ.ย.2562 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่รพ.นครพนม และญาติผู้ป่วย ร่วมกันมบุญตักบาตร ทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธนิราพาธโลกนทถดิลก รพ.นครพนม

รพ.นครพนมจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการเด็กนักเรียน

วันที่ 19 พ.ย.62 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.นครพนมจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ให้แก่เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม

ผอ.รพ.นครพนมตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาล

วันที่ 10 พ.ย.2462 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม ตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลนครพนมที่ให้บริกานดูแลนักกีฬางานเดิน-วิ่งข้ามโขงนครพนม-คำม่วนมาธอน ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คำม่วน จ.นพ.