สโมสรโรตารีนครพนมมอบของขวัญดูแลสุขภาพแม่และเด็ก

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 ผวก.วิมล คชินทักษ ผู้ว่าการภาค3340โรตารีสากล นางนวลกนก อูฐยาว นายกสโมสรโรตารีนครพนม และสมาชิกสโมสรโรตารีนครพนม เดินทางมาทำกิจกกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ มอบชุดของขวัญดูแลสุขภาพแม่และเด็ก จำนวน 50 ชุด ที่หอผู้ป่วยสูตินรีเวช โรงพยาบาลนครพนม
โดย นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและคณะพยาบาลให้การต้อนรับ
🙏 โรงพยาบาลนครพนม ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอวยพรให้คณะสโมสรโรตารีทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติยิ่งๆขึ้นไป

รพ.นครพนม ร่วมพิธีต้อนรับนพ.สสจ.นพ.คนใหม่

วันที่ 26 ต.ค.2563 นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์
ผอ.รพ.นครพนม นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมพิธีต้อนรับบายศรีสู่ขวัญ นพ.มาณพ ฉลาดธัญญากิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม คนใหม่ ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

รพ.นครพนมร่วมงานวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค.2563 ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้ นายวิมล ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลพร้อมคณะข้าราชการรพ.นครพนม
ถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาสรีย์ รัชกาลที่ 5 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครพนม

ชาวโรงพยาบาลนครพนม ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

ชาวโรงพยาบาลนครพนม ยินดีต้อนรับ คนดี ศรีสกลอันลือเลื่อง เมืองพุทธธรรม สู่นครพนมเมืองงาม สามที่สุด นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง