โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดนครพนม กิจกรรมด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 8 มี.ค.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพนมรับผิดชอบดำเนินงาน กิจกรรมด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยตรวจคัดกรองวัณโรค เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิก 100% เพื่อให้ผู้ตัองขังเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริการพื้นฐานอื่นๆที่ควรได้รับ
โอกาสนี้ นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนมและคณะข้าราชการเรือนจำกลางนครพนม ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กล่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม และผู้ต้องขัง ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาลาพระเทพวรมุนี เรือนจำกลางนครพนม จ.นครพนม

จังหวัดนครพนมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้กำลังใจ ผู้กักตัวครบ 14 วัน

จังหวัดนครพนมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้กำลังใจ ผู้กักตัวครบ 14 วัน ( Home Quarantine) เขตเทศบาลเมืองนครพนม
วันที่ 14 ม.ค.2564 จังหวัดนครพนมมอบหมายให้โรงพยาบาลนครพนมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมมอบหมายให้นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้แทน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ประธานชุมชน และอสม.ชุมชนหนองบึก กกต้อง และอัมพร 2 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ให้กำลังใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และครบการกักตัว 14วัน (Home Quarantine)ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม

ตรวจประเมินติดตามห้างขนาดใหญ่และร้านอาหาร

เทศบาลเมืองนครพนม รพ.นครพนม สสจ.นครพนมร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินติดตามห้างขนาดใหญ่และร้านอาหารตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19
วันนี้ 7 ม.ค.64 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.นครพนม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันออกตรวจประเมินติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในห้างขนาดใหญ่เขตพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำเพิ่มเติมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส แมคโคร โกลบอลเฮ้า เมกกาโฮม และร้าน 206 Road

สายธารศรัทธา

17 พ.ย.63 พระภูวดล สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
มอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง แก่โรงพยาบาลนครพนม เพื่อไว้ใช้ดูแลผู้ป่วยโดย นายฐากร ปิติกะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างฯและ พว.วิระพร อ่อนนิ่ม เป็นผู้แทนโรงพยาบาลรับมอบที่วัดป่าคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม และโอกาสนี้ รพ.นครพนมถวายน้ำดื่มแก่วัดจำนวน 10โหล