รพ.นครพนมจัดหน่วยทันตกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

วันที่27-29 มค 2563 กลุ่มงานทันตกรรม ไปออกหน่วยตรวจทันตกรรมที่ รร.เซ็นต์ยอแซฟนครพนม
ให้บริการทันตสุขศึกษา ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล ส่งต่อเด็กนักเรียนเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

รพ.นครพนมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 รพ.นครพนมและผู้มีอุปการะคุณจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบความสุขแก่เด็กๆ โดยแจกอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และขนมแก่เด็กที่มารับบริการ ที่ คลินิกธาลัสซีเมีย หอผู้ป่วยเด็ก แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวช แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป

รพ.นครพนมแสดงความยินดีและร่วมส่ง นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผวจ.นพ.ในโอกาสย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่

วันที่ 2 มกราคม 2563 ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางวนิดา แสนพุก รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล จอ.ทวี คุณรัตน์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายวิมล ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และคณะ ร่วมส่งและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสเดินทางย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่ ที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

12/12/62 เวลา 15.30 น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมและคณะผู้บริหารรพ.นครพนม ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศลก.จ.นครพนม