บุญทะพาน บริจาคเงิน จำนวน 2.5 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลนครพนมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงการย้ายขึ้นตึก 11 ชั้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น.
นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะเข้ารับมอบเงินบริจาค โดย คุณสมทัด บุญทะพานและคุณเทียมจันทร์ บุญทะพาน บริจาคเงิน จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลนครพนมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงการย้ายขึ้นตึก 11 ชั้น จำนวน 4 หน่วยงาน ณ บริษัท บุญทะพาน ฟาร์ม จำกัด