พิธีบายศรีสูขวัญ

วันที่ 20ต.ค.64 โรงพยาบาลนครพนมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ในโอกาสได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม