ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเจ้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเจ้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เพื่อเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งใหม่
วันที่ 14 ต.ค.64 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมได้เข้าพบ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเพื่อเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัว เนื่องในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม โดยได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สานความสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่งในภาคส่วนของการทำงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม มีความร่วมมือกันในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม(คปสอ.เมืองนครพนม) สำหรับงานทีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนร่วมกัน เช่น งานบริการปฐมภูมิงานหลักประกันสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค เป็นต้น
โอกาสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ได้ติดตามเข้าเยี่ยมคาราวะในครั้งนี้ด้วย
Cr.ภาพ:งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา