รพ.นครพนมสู่ขวัญรับผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 รพ.นครพนมจัดพิธีสู่ขวัญรับนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม คนใหม่ พร้อมภรรยา เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่ง นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไกรพงษ์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นายแพทย์อุทัย ตันสุวรรณ แพทย์อาวุโส (อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี)เป็นประธานพิธี โอกาสสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.รพ.นครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบดอกไม้ต้อนรับ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบรูณ์ รพ.นครพนม