วันที่ 4ต.ค.64 นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผอ.รพ.นครพนมกราบลาพระพุทธนิราพาธโลกนาถดิลก พระราขานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระเดินทางย้ายไปรับรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาศูนย์สกลนคร

วันที่ 4ต.ค.64 นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผอ.รพ.นครพนม
กราบลาพระพุทธนิราพาธโลกนาถดิลก พระราขานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระเดินทางย้ายไปรับรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาศูนย์สกลนคร