วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า

วันที่ 31 มี.ค.2564 รพ.นครพนมร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน" วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ณศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
โดย นายไกรสอน กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี
💐โอกาสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของจังหวัดนครพนม และนางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม