รพ.นครพนมตรวจเยี่ยมสุขอนามัยโรงเรียนควบคุมโรค มือ เท้า ปาก (HFM)

เมื่อวันที่23 มีนาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
พร้อมด้วย นายไกรลาศ โกษาแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.นครพนม ออกพื้นที่สอบสวนโรคมือ เท้า ปาก (HFM) และตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม และให้คำแนะนำตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่ผู้อื่นในเด็ก ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (ยงใจยุทธ) ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม
โรคมือเท้าปากมักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและพบประปรายในเด็กโต โดยเฉพาะที่อยู่รวมกันอย่างแออัด เช่นโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรคนึ้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี และจะพบเพิ่มขึ้นในฤดูฝน ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ โดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ปากจากการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก น้ำตุ่มพองและแผลของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเกิดจากการไอจามรดกัน
💉 อาการเริ่มต้น
มีอาการคล้ายไข้หวัด มีต่มใสหรือแผลร้อนในเกิดขึ้นหลายแผลในปากแลัมีอาการเจ็บ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ขนาดเล็กที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้าหรือก้นและมีอาการไข้เป็นระยะเวลา 5-7วัน
💉วิธีป้องกัน
1.รักษาความสะอาดด้วยการล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
2.หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน
3.ตัดเล็บเด็กให้สั้น ป้องกันการเกา
4.ไม่ควรนำเด็กไปในสถานที่แออัด
5.ผู้ปกครองควรสังเกตอาการผิดปกติ ควรนำเด็กไปพบแพทย์โดยเร็ว
Cr ภาพข่าว : คลินิกหมอครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม