กิจกรรมหน่วยแพทย์ พอสว.จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 มี.ค.2564 จังหวัดนครพนมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและกิจกรรมหน่วยแพทย์พอสว.จ.นครพนม ณ โรงเรียนบ้านหนองเทา ต.หนองเทา อ.เมือง จ.นครพนม
โดย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน นำส่วนราชการต่างๆบรูณาการบริการช่วยเหลือประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ในส่วนกิจกรม หน่วยแพทย์พอสว.จังหวัดนครพนม ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรม มีประชาชนมารับบริการจำนวน 75 ราย