จังหวัดนครพนมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้กำลังใจ ผู้กักตัวครบ 14 วัน

จังหวัดนครพนมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้กำลังใจ ผู้กักตัวครบ 14 วัน ( Home Quarantine) เขตเทศบาลเมืองนครพนม
วันที่ 14 ม.ค.2564 จังหวัดนครพนมมอบหมายให้โรงพยาบาลนครพนมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมมอบหมายให้นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้แทน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ประธานชุมชน และอสม.ชุมชนหนองบึก กกต้อง และอัมพร 2 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ให้กำลังใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และครบการกักตัว 14วัน (Home Quarantine)ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม