ตรวจประเมินติดตามห้างขนาดใหญ่และร้านอาหาร

เทศบาลเมืองนครพนม รพ.นครพนม สสจ.นครพนมร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินติดตามห้างขนาดใหญ่และร้านอาหารตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19
วันนี้ 7 ม.ค.64 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.นครพนม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันออกตรวจประเมินติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในห้างขนาดใหญ่เขตพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำเพิ่มเติมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส แมคโคร โกลบอลเฮ้า เมกกาโฮม และร้าน 206 Road