สโมสรโรตารีนครพนมมอบของขวัญดูแลสุขภาพแม่และเด็ก

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 ผวก.วิมล คชินทักษ ผู้ว่าการภาค3340โรตารีสากล นางนวลกนก อูฐยาว นายกสโมสรโรตารีนครพนม และสมาชิกสโมสรโรตารีนครพนม เดินทางมาทำกิจกกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ มอบชุดของขวัญดูแลสุขภาพแม่และเด็ก จำนวน 50 ชุด ที่หอผู้ป่วยสูตินรีเวช โรงพยาบาลนครพนม
โดย นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและคณะพยาบาลให้การต้อนรับ
🙏 โรงพยาบาลนครพนม ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอวยพรให้คณะสโมสรโรตารีทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติยิ่งๆขึ้นไป