รพ.นครพนม ร่วมพิธีต้อนรับนพ.สสจ.นพ.คนใหม่

วันที่ 26 ต.ค.2563 นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์
ผอ.รพ.นครพนม นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมพิธีต้อนรับบายศรีสู่ขวัญ นพ.มาณพ ฉลาดธัญญากิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม คนใหม่ ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม