รพ.นครพนมร่วมงานวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค.2563 ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้ นายวิมล ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลพร้อมคณะข้าราชการรพ.นครพนม
ถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาสรีย์ รัชกาลที่ 5 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครพนม