สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม - สำนักงานประกันสังคม มอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 11.00น. ที่ โรงพยาบาลนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดนครพนม เดินทางมามอบของขวัญเยี่ยมไข้ผู้ประกันตน ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม และ แม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2563

โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการรพ.นครพนม นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางวนิดา แสนพุก รองผอ.ด้านการพยาบาล นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นพ. พร้อมคณะให้การต้อนรับ