ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2563 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม จอ.ทวี คุณรัตน์ รองผอ.ด้านบริหารรพ.นครพนม และสมาชิก พอ.สว.จังหวัดนครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนมให้บริการประชาชน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหาดแพง หมู่ 1 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมข้าราชการและประชาชนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกกร ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดแพงที่มีปัญหาสุขภาพ
Cr.ภาพ : สสจ.นครพนม