รพ.นครพนมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเภสัชกรรม ประจำปี 2563 #ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย

วันที่ 26 มิ.ย.2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โดย เภสัชกรวิบูลย์ อยู่ยงวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเครือข่ายเภสัชกรรพ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ "สัปดาห์เภสัชกรรม" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นบทบาทเภสัชกรในการดูแลความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสังคม
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ชมนิทรรศการ และแจกเอกสารแผ่นพับความรู้ แก่ประชาชน ที่บริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม


ซึ่งปีนี้สภาเภสัชกรรม ชูประเด็น #ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย เพื่อเน้นให้ประชาชนทุกครอบครัวเข้าถึงเภสัชกร สามารถขอรับคำปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในสถานการณ์โควิด-19 และทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สามารถขอรับคำปรึกษา
# ในวันเวลาราชการ ที่ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ และ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
# นอกวันเวลาราชการ ห้องจ่ายยาตึกฉุกเฉิน -อุบัติเหตุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1051 , 2056