นักศึกษาฝึกงานที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงพยาบาลนครพนม

นักศึกษาฝึกงานที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงพยาบาลนครพนมวันที่ 11 มิ.ย.2563 โรงพยาบาลนครพนมขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ที่ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวช.สาขาอิเล็คทรอนิกส์ มาฝึกงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือบริการงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลนครพนมอย่างมาก