เป็นขวัญและกำลังใจ ทีมแพทย์พยาบาล

วันที่ 12 มันาคม 2563 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.นครพนม
นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมคุณนายจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะผู้บริหารรพ.นครพนม มอบช่อดอกไม้ให้กับ พญ.ชรินพร พนาอรุณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.งามจิตร นิลวัชรารัง กุมารแพทย์ และทีมแพทย์พยาบาล แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ เต็มกำลัง เต็มความสามาถ สติปัญญา ตามมาตรฐานทางการแพทย์การพยาบาล