ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น.ผอ.รพ.นครพนมมอบหมายให้นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เป็นผู้แทน นำคณะข้าราชการรพ.นครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยและเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่างในฐานะพระบิดาแห่งการช่างไทย
โดย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผวจ.นครพนมเป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม