รพ.นครพนมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 รพ.นครพนมและผู้มีอุปการะคุณจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบความสุขแก่เด็กๆ โดยแจกอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และขนมแก่เด็กที่มารับบริการ ที่ คลินิกธาลัสซีเมีย หอผู้ป่วยเด็ก แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวช แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป