รพ.นครพนมแสดงความยินดีและร่วมส่ง นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผวจ.นพ.ในโอกาสย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่

วันที่ 2 มกราคม 2563 ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางวนิดา แสนพุก รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล จอ.ทวี คุณรัตน์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายวิมล ใจช่วง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และคณะ ร่วมส่งและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสเดินทางย้ายไปรับราชการตำแหน่งใหม่ ที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย