รพ.นครพนมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค.2562 นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางบุญร่วม ปริปุณณะ รองผอ.ด้านการพยาบาล และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.นครพนมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธี ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพน