ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

12/12/62 เวลา 15.30 น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมและคณะผู้บริหารรพ.นครพนม ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศลก.จ.นครพนม