รพ.นครพนมจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการเด็กนักเรียน

วันที่ 19 พ.ย.62 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.นครพนมจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ให้แก่เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม