รพ.นครพนมมประชุมซักซ้อมความพร้อมทีมปฐมพยาบาลนักกีฬา "งานวิ่งเดิน-ข้ามโขงนครพนม-คำม่วน 2019 "

รพ.นครพนมมประชุมซักซ้อมความพร้อมทีมปฐมพยาบาลนักกีฬา "งานวิ่งเดิน-ข้ามโขงนครพนม-คำม่วน 2019 " และการจัดงานแรลลี่ EMS ประจำปี 2562
วันที่ 5 พ.ย.2562 ที่ห้องประชุม ธารารวมใจ และห้องประชุมผู้บริหาร โรงพยาบาลนครพนมเชิญทีมแพทย์ ทีมกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมประชุม 2 เรื่อง คือภาคเช้า ประชุมซักซ้อมความพร้อมของทีมปฐมพยาบาลนักกีฬา ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลคำม่วน สปป.ลาว เพื่อหารือ ทบทวน บทบาทภารกิจหน้าที่ ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องที่ต้องแก้ไขก่อนจะถึงวันงานเดิน-วิ่งนครพนมคำม่วน 2019 10 พ.ย 2562 เพื่อให้ทุกทีมมีความพร้อที่จะดูแลนักกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพและภารกิจสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
สำหรับภาคบ่ายประชุมการจัดงานแรลลี่ EMS ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อแข่งขันพัฒนาทักษะทีม EMS ของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม
โดยนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานการประชุม นางวนิดา แสนพุก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษา นางทิพย์วิภา สังข์อินทร์ หัวหน้างานศูนย์รับแจ้งเหตุด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ชี้แจงภารกิจ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบจองแต่ละทีมงาน